எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி. திருநாவுக்கரசு செல்வரத்தினம்

திருமதி. திருநாவுக்கரசு செல்வரத்தினம்

Born 14/11/1943 - Death 06/09/2021 யாழ். ஏழாலை வடக்கு (Birth Place) யாழ். ஏழாலை வடக்கு (Lived Place)