எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி. விஸ்வலிங்கம் நாகேஸ்வரி

திருமதி. விஸ்வலிங்கம் நாகேஸ்வரி

Born 16/08/1939 - Death 25/02/2020 யாழ். அளவெட்டி மேற்கு (Birth Place) யாழ். அளவெட்டி மேற்கு (Lived Place)