எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு. அப்பாப்பிள்ளை இராமசாமி

திரு. அப்பாப்பிள்ளை இராமசாமி

Born 01/01/1970 - Death 31/08/2021 யாழ். பண்ணாகம் (Birth Place) யாழ். பண்ணாகம் (Lived Place)