எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி. நடராஜா திருப்பதி

திருமதி. நடராஜா திருப்பதி

Born 23/06/1933 - Death 23/02/2020 யாழ். அரியாலை (Birth Place) யாழ். அரியாலை (Lived Place)