எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி.சண்முகலிங்கம் கந்தவசீகரி (புஷ்பம்)

திருமதி.சண்முகலிங்கம் கந்தவசீகரி (புஷ்பம்)

Born 22/03/1947 - Death 28/08/2021 யாழ். வேலணை மேற்கு (Birth Place) கொழும்பு தெஹிவளை (Lived Place)