எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு வாரித்தம்பி நடராசா Premium Design

திரு வாரித்தம்பி நடராசா

Born 29/04/1940 - Death 27/08/2021 யாழ். மீசாலை (Birth Place) லண்டன் , கொழும்பு (Lived Place)