எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு. கந்தையா பாலசுப்பிரமணியம்

திரு. கந்தையா பாலசுப்பிரமணியம்

Born 31/12/1950 - Death 24/02/2020 யாழ். பலாலி (Birth Place) யாழ். சுன்னாகம் (Lived Place)