எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு.சுப்பையா யோகேஸ்வரன்

திரு.சுப்பையா யோகேஸ்வரன்

Born 01/01/1970 - Death 22/08/2021 காரைநகர் களபூமி (Birth Place) மணற்பிட்டி காரைநகர் (Lived Place)