எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு. வேலுப்பிள்ளை இரத்தினதுரை

திரு. வேலுப்பிள்ளை இரத்தினதுரை

Born 29/05/1941 - Death 24/02/2020 யாழ். புத்தூர் வாதரவத்தை (Birth Place) முல்லைத்தீவு (Lived Place)