எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

கண்ணீர் அஞ்சலி

திருமதி. சுப்பிரமணியம் அன்னலட்சுமி Premium Design

திருமதி. சுப்பிரமணியம் அன்னலட்சுமி

Born 27/03/1936 - Death 02/08/2021 காரைநகர் கோவளம், Sri lanka (Birth Place) வெள்ளவத்தை கொழும்பு, Sri lanka (Lived Place)