எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு.மயில்வாகனம் கதிர்காமநாதன் Premium Design

திரு.மயில்வாகனம் கதிர்காமநாதன்

Born 27/07/1953 - Death 01/08/2021 யாழ். வண்ணார்பண்ணை (Birth Place) நல்லூர், பிரான்ஸ் Paris. (Lived Place)