எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு.சுப்பிரமணியம் உமாமகேஸ்வரன்

திரு.சுப்பிரமணியம் உமாமகேஸ்வரன்

Born 27/07/1949 - Death 26/07/2021 Nallur, Jaffna (Birth Place) London, United Kingdom (Lived Place)