எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு.நாகையா சண்முகலிங்கம்(பொடியர் மாமா)

திரு.நாகையா சண்முகலிங்கம்(பொடியர் மாமா)

Born 09/07/1943 - Death 30/07/2021 யாழ்.குப்பிழான் காளி கோவிலடி (Birth Place) குப்பிழான், முல்லைத்தீவு (Lived Place)