எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

1ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

அமரர். ஜெகஜோதி வினாயகலிங்கம்

அமரர். ஜெகஜோதி வினாயகலிங்கம்

Born 28/06/1948 - Death 30/07/2020 Jaffna (Birth Place) London, UK. (Lived Place)