எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

1ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

அமரர் கனகசபை தியாகராசா Premium Design

அமரர் கனகசபை தியாகராசா

Born 05/10/1939 - Death 04/08/2020 முல்லைத்தீவு புதுக்குடியிருப்பு (Birth Place) முல்லைத்தீவு புதுக்குடியிருப்பு (Lived Place)