எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு அருணாசலம் ஜெயகுணதிலகம் Premium Design

திரு அருணாசலம் ஜெயகுணதிலகம்

Born 27/09/1942 - Death 07/07/2021 மண்டைதீவு 1ம் வட்டாரம் (Birth Place) மண்டைதீவு 1ம் வட்டாரம் (Lived Place)