எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி புவனேஸ்வரி வேலாயுதர் (வெற்றி ரீச்சர்) Premium Design

திருமதி புவனேஸ்வரி வேலாயுதர் (வெற்றி ரீச்சர்)

Born 06/12/1939 - Death 26/06/2021 வடலியடைப்பு (Birth Place) லண்டன் (Lived Place)