எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

1ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

அமரர் அப்புத்துரை பூரணச்சந்திரன் Premium Design

அமரர் அப்புத்துரை பூரணச்சந்திரன்

Born 20/12/1934 - Death 22/06/2020 ஏழாலை (Birth Place) லண்டன் Pinner (Lived Place)