எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி நந்தன் அமுதராணி(உஷா) Premium Design

திருமதி நந்தன் அமுதராணி(உஷா)

Born 24/11/1969 - Death 19/06/2021 யாழ்.மயிலிட்டி (Birth Place) பிரான்ஸ் (Lived Place)