எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி முருகையா சீதாலட்சுமி Premium Design

திருமதி முருகையா சீதாலட்சுமி

Born 08/02/1946 - Death 17/06/2021 யாழ் அராலி கிழக்கு (Birth Place) கொழும்பு (Lived Place)