எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு தங்கவேல் சிவகுமார் Premium Design

திரு தங்கவேல் சிவகுமார்

Born 07/02/1968 - Death 09/06/2021 பருத்தித்துறை (Birth Place) பிரான்ஸ் Le Bourget (Lived Place)