எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு இராசையா வெற்றிவேல் (வெற்றி)

திரு இராசையா வெற்றிவேல் (வெற்றி)

Born 01/11/1953 - Death 17/05/2021 கைதடி தச்சந்தோப்பு (Birth Place) பிரான்ஸ் Paris, கனடா Toronto (Lived Place)