எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

1ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

அமரர் தங்கம்மா ஐயாத்துரை Premium Design

அமரர் தங்கம்மா ஐயாத்துரை

Born 23/02/1928 - Death 09/06/2020 மட்டுவில் (Birth Place) அச்சுவேலி பத்தமேனி, லண்டன் Walthamstow (Lived Place)