எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

1ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

அமரர் சபாரத்தினம் சர்வானந்தன்

அமரர் சபாரத்தினம் சர்வானந்தன்

Born 04/08/1945 - Death 19/05/2020 கொக்குவில் கிழக்கு (Birth Place) கொக்குவில் மேற்கு (Lived Place)