எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

1ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

திருமதி பிரான்சீஸ்கம்மா அமலதாஸ் (வசந்தகுமாரி) Premium Design

திருமதி பிரான்சீஸ்கம்மா அமலதாஸ் (வசந்தகுமாரி)

Born 19/01/1958 - Death 09/06/2020 ஆனைக்கோட்டை (Birth Place) லண்டன் (Lived Place)