எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

1ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

அமரர் சந்திரலீலா சிவபாலசுந்தரம்

அமரர் சந்திரலீலா சிவபாலசுந்தரம்

Born 12/05/1951 - Death 26/05/2020 புன்னாலைக்கட்டுவன் (Birth Place) கனடா Toronto (Lived Place)