எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

1ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

அமரர் பத்மநாதன் ஞானமலர்(மணி)

அமரர் பத்மநாதன் ஞானமலர்(மணி)

Born 14/04/1942 - Death 13/06/2020 புலோலி கிழக்கு (Birth Place) ஏறாவூர் (Lived Place)