எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி தனலட்சுமி பரம்சோதி (தனம்) Premium Design

திருமதி தனலட்சுமி பரம்சோதி (தனம்)

Born 21/05/1960 - Death 01/05/2021 வேலணை புளியங்கூடல் (Birth Place) லண்டன் West Drayton (Lived Place)