எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

1ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

அமரர் தம்பு கந்தசாமி

அமரர் தம்பு கந்தசாமி

Born 01/01/1970 - Death 01/01/1970 யாழ். வேலணை மேற்கு (Birth Place) பிரான்ஸ் (Lived Place)