எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு நடராசா பாலசிங்கம் Premium Design

திரு நடராசா பாலசிங்கம்

Born 19/03/1955 - Death 21/04/2021 யாழ்ப்பாணம் (Birth Place) வவுனியா, பிரான்ஸ் (Lived Place)