எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு செல்லத்துரை அன்ரன் மரினோ Premium Design

திரு செல்லத்துரை அன்ரன் மரினோ

Born 05/08/1975 - Death 25/04/2021 கொய்யாத்தோட்டம் (Birth Place) பிரான்ஸ் noisiel (Lived Place)