எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு தம்பிப்பிள்ளை திருநாவுக்கரசு (திரு) Premium Design

திரு தம்பிப்பிள்ளை திருநாவுக்கரசு (திரு)

Born 27/08/1947 - Death 11/04/2021 அல்வாய் தெற்கு (Birth Place) பிரான்ஸ் (Lived Place)