எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு தர்மலிங்கம் முருகேசு Premium Design

திரு தர்மலிங்கம் முருகேசு

Born 06/01/1948 - Death 10/04/2021 பூநகரி (Birth Place) பிரான்ஸ் Mulhouse (Lived Place)