எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு வேலுப்பிள்ளை தர்மலிங்கம் Premium Design

திரு வேலுப்பிள்ளை தர்மலிங்கம்

Born 10/12/1951 - Death 04/04/2021 அல்வாய் திக்கம் (Birth Place) வல்வெட்டித்துறை கம்பர்மலை (Lived Place)