எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு கனகசபை முருகேசபிள்ளை Premium Design

திரு கனகசபை முருகேசபிள்ளை

Born 10/10/1951 - Death 04/04/2021 வட்டுக்கோட்டை (Birth Place) நாரந்தனை வடக்கு (Lived Place)