எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு சுப்பிரமணியம் தனபாலசிங்கம் Premium Design

திரு சுப்பிரமணியம் தனபாலசிங்கம்

Born 16/03/1941 - Death 03/04/2021 யாழ். ஏழாலை மத்தி (Birth Place) யாழ். ஏழாலை மத்தி (Lived Place)