எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி. மதனசுந்தரம் தவமணி (புவனம் அக்கா)

திருமதி. மதனசுந்தரம் தவமணி (புவனம் அக்கா)

Born 01/02/1945 - Death 06/02/2020 வல்வெட்டித்துறை மதவடி (Birth Place) Tooting United Kingdom (Lived Place)