எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

1ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

அமரர் மகாதேவன் ஸ்ரீதேவன் Premium Design

அமரர் மகாதேவன் ஸ்ரீதேவன்

Born 05/03/1962 - Death 02/04/2020 தெல்லிப்பளை (Birth Place) லண்டன் (Lived Place)