எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி விக்கினேஸ்வரி வாமதேவா (வவி) Premium Design

திருமதி விக்கினேஸ்வரி வாமதேவா (வவி)

Born 03/08/1952 - Death 11/03/2021 ஊரெழு (Birth Place) நோர்வே (Lived Place)