எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு பொன்னுச்சாமி இராமகிருஷ்ணன் Premium Design

திரு பொன்னுச்சாமி இராமகிருஷ்ணன்

Born 27/11/1948 - Death 11/03/2021 வல்வெட்டித்துறை (Birth Place) லண்டன் (Lived Place)