எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி சிவராணி கனகசபை Premium Design

திருமதி சிவராணி கனகசபை

Born 22/10/1935 - Death 07/03/2021 மலேசியா (Birth Place) லண்டன் (Lived Place)