எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு கந்தசாமி குணரத்தினம் Premium Design

திரு கந்தசாமி குணரத்தினம்

Born 02/03/1941 - Death 24/02/2021 சுருவில் (Birth Place) அனலைதீவு, கனடா (Lived Place)