எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

சுப்பிரமணியம் கனகசபை (கணேசக்குஞ்சியப்பு)

சுப்பிரமணியம் கனகசபை (கணேசக்குஞ்சியப்பு)

Born 11/06/1946 - Death 19/02/2020 யாழ். பன்னாலை (Birth Place) மல்லாவி, பன்னாலை (Lived Place)