எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி விசாலாட்சி துரைராஜா Premium Design

திருமதி விசாலாட்சி துரைராஜா

Born 01/01/1970 - Death 25/02/2021 யாழ். இணுவில் (Birth Place) யாழ். இணுவில் (Lived Place)