எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

1ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

அமரர் இரத்தினம் விஜயகாந்தன்

அமரர் இரத்தினம் விஜயகாந்தன்

Born 19/01/1948 - Death 02/03/2020 தாவடி (Birth Place) லண்டன் Mitcham (Lived Place)