எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

5ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

அமரர் மேரி இரத்தினம் ஜெயராஜா Premium Design

அமரர் மேரி இரத்தினம் ஜெயராஜா

Born 05/10/1941 - Death 21/02/2016 புன்னாலைக்கட்டுவன் (Birth Place) லண்டன் (Lived Place)