எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி. தங்கராஜா நகுலாம்பிகை (தங்கராஜா மிசி)

திருமதி. தங்கராஜா நகுலாம்பிகை (தங்கராஜா மிசி)

Born 16/09/1926 - Death 14/02/2020 யாழ். வேலணை (Birth Place) பிரான்ஸ், திருநகர், Harrow United Kingdom (Lived Place)