எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு கார்த்திகேசு முருகையா Premium Design

திரு கார்த்திகேசு முருகையா

Born 24/01/1939 - Death 27/01/2021 மல்லாகம் (Birth Place) மாவிட்டபுரம் (Lived Place)