எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி பார்வதிப்பிள்ளை செல்வநாயகம் Premium Design

திருமதி பார்வதிப்பிள்ளை செல்வநாயகம்

Born 19/01/1934 - Death 16/01/2021 பெரியபுளியாளங்குளம் (Birth Place) லண்டன் (Lived Place)