எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு செல்வராஜா இராஜகரன்(பயிற்சி மருத்துவர்) Premium Design

திரு செல்வராஜா இராஜகரன்(பயிற்சி மருத்துவர்)

Born 07/04/1984 - Death 17/01/2021 முல்லைத்தீவு புதுக்குடியிருப்பு (Birth Place) முல்லைத்தீவு புதுக்குடியிருப்பு (Lived Place)